СВЕЗНАЊЕ
Општи енциклопедијски лексикон „Свезнање“, Београд 1937. Дигитализација и корекција текста: Дистрибуирани коректори Европа и Смарт.


Патријаршија српска, Срб-Србуље, Српска војска-Српскохрватски језик, Ц-Цех, Цехштајн-Цушима, Ч, Џ, Ш-Шиканирање, Шикаре-Шпандау, Шпанија-Шчербатов.

Википедија
Википедија
Википедија има чланак у вези са овим текстом: