< Редакција СВЕЗНАЊЕ Предговор >


САРАДНИЦИ:

1. Авакумовић Александар д-р, саветник Југословенског посланства, Букурешт.

2. Аранђеловић Даница, виши пристав Огледне контролне пољопр. станице, Топчидер.

3. Бајрактаревић Фехим д-р, професор универзитета, Београд.

4. Банашевић Никола д-р, професор универзитета, Скопље.

5. Барјактаревић Светислав д-р, доцент универзитета, Београд.

6. Бартош Милан д-р, доцент универзитета, Београд.

7. Богдановић Милан д-р, професор универзитета, Београд.

8. Борисављевић Момчило д-р, доцент универзитета, Београд.

9. Булат Петар д-р, б. професор универзитета, сад Војне академије, Београд.

10. Ванлић Милорад д-р, професор Више педагошке школе, Београд.

11. Вељковић Момир, професор гимназије, Београд.

12. Вујић Владимир д-р, професор универзитета, Београд.

13. Вукадиновић Љубомир, новинар, Београд.

14. Вукасовић Павле, биолог Хигијенског завода, Београд.

15. Вулић Никола д-р, професор универзитета, Београд.

16. Вуловић Данило, професор гимназије, Београд.

17. Вуловић Љубиша д-р, професор универзитета, Београд.

18. Вуловић Љубомир д-р, примаријус Државне болнице, Београд.

19. Гец Милутин д-р, ветеринар, претседник Ветеринарског удружења, Београд.

20. Глишић Љубиша д-р, професор универзитета. Београд.

21. Глумац Душан д-р, професор универзитета, Београд.

22. Гргашевић Јаша, начелник Министарства трговине, Београд.

23. Давидовић Ђорђе, уредник »Занатлије«, Београд.

24. Дероко Александар, архитект, професор универзитета, Београд.

25. Дероко Евжен, пом. директора Држ. железница, Београд.

26. Дамјановић Александар, инжењер, доцент универзитета, Београд.

27. Динић Драгољуб, генерал, професор Војне академије, Београд.

28. Драгаш Милан, агроном, виши пристав Енолошке станице, Београд.

29. Дробњаковић Боривоје д-р, директор Етнографског музеја, Београд.

30. Ђорђевић Властимир, професор пољопривредне школе, Шабац.

31. Ђурић Љубомир, мајор, шеф метеоролошке станице, Земун.

32. Живановић Ђорђе, доцент универзитета, Београд.

33. Живановић Светислав, асистент Пољопривредног факултета, Земун.

34. Иванић Стеван д-р, директор Хигијенског завода, Београд.

35. Јанковић Сава д-р, шеф Рентгенолошког одељења држ. болнице, Београд.

36. Јелинек Вацлав д-р, лекар, санитетски пуковник, Београд.

37. Јовановић Владислав, инжењер, доцент универзитета, Београд.

38. Јовановић Драгослав д-р, ректор универзитета, Београд.

39. Јовановић Петар д-р, професор универзитета. Скопље.

40. Јонић Велибор, професор Војне академије, Београд.

41. Јосифовић Младен д-р, професор универзитета, Београд.

42. Карамата Јован д-р, професор универзитета, Београд.

43. Кашанин Милак д-р, директор Музеја кнеза Павла, Београд.

44. Кићевац Милан д-р, професор универзитета, Београд.

45. Кнежевић Богић, инжењер, професор универзитета, Београд.

46. Костић Лазар д-р, професор универзитета, Суботица.

47. Костић Миливоје д-р, професор универзитета, Београд.

48. Кулунџић Јосип, редитељ Народног позоришта, Београд.

49. Лалић Радоје, професор гимназије, Скопље.

50. Лозанић Миливоје д-р, професор универзитета, Београд.

51. Лукман Фрањо, секретар Министарства пољопривреде, Београд.

52. Луковић Милан д-р, професор универзитета, Београд.

53. Лучић Душан, авијатички мајор, Нови Сад.

54. Манојловић Коста, професор музичке школе, Београд.

55. Маринковић Миодраг, доцент универзитета, Београд.

56. Мариновић Милан д-р, професор универзитета, Београд.

57. Мардешић Петар, поручник бојног брода, Земун.

58. Марковић Жика д-р, шеф Одељења за заштиту деце у Хигијенском заводу, Београд.

59. Мародић Светислав д-р, секретар Трговачке коморе, Београд.

60. Мартиновић Владимир, агроном, саветник Огледне контролне пољопр. станице, Топчидер.

61. Милетић Миливоје, професор гимназије, Скопље.

62. Милојковић Живота, публицист, Београд.

63. Грешка у набрајању! Број 63 је прескочен.

64. Мирковић Никола д-р, професор реалке, Београд.

65. Грешка у набрајању! Број 65 је прескочен.

66. Митропан Петар, лектор универзитета, Скопље.

67. Михајловић Војислав д-р, шеф Државне болнице, Београд.

68. Младеновић Младен, геометар општине, Скопље.

69. Московљевић Милош д-р, професор, Београд.

70. Недељковић Милорад д-р, професор универзитета, директор Поштанске штедионице, Београд.

71. Најгебауер Виктор д-р, виши пристав Огледне контролне пољопр. станице, Топчидер.

72. Несторовић Богдан, доцент универзитета, Београд.

73. Несторовић Никола, професор универзитета, Београд.

74. Нешковић Милутин д-р, професор универзитета, Београд.

75. Нижетић Здравко д-р, шеф Очног одељења држ. болнице, Београд.

70. Никетић Милутин, инспектор Министарства пољопривреде, Београд.

77. Николић Драгиша д-р, секретар Министарства пољопривреде, Београд.

78. Новаковић Милета д-р, професор универзитета Београд.

79. Обрадовић Никола, инжењер, професор универзитета, Београд.

80. Обрадовић Сава д-р, начелник Министарства трговине, Београд.

81. Павловић Драгољуб д-р, доцент универзитета, Београд.

82. Павловић Миливоје д-р, професор универзитета, Скопље.

83. Павловић Миливоје, професор пољопривредне школе, Вршац.

84. Павловић Радоје д-р, професор универзитета, Београд.

85. Перовић Раде, професор држ. трговачке академије, Скопље.

86. Петровић Боривоје д-р, судија, Београд.

87. Петровић Јозо д-р, кустос Музеја кнеза Павла, Београд.

88. Петровић Петар М., директор Народног дела, Београд.

89. Поповић Атанасије, хемичар Министарства трговине и индустрије, Београд.

90. Поповић Владета д-р, доцент универзитета, Београд*.

91. Поповић Милош д-р, лекар, Београд.

92. Поповић Никола д-р, професор универзитета, Београд.

93. Радосављевић Александар д-р, професор универзитета, Београд.

94. Рајичић Миодраг, професор држ. трговачке академије, Београд.

95. Ристић Лука д-р, управник Опште држ. болнице, Београд.

96. Симовић Душан, генерал, командант ваздухопловства, Земун.

97. Симоновић Драгутин, професор гимназије, Београд.

98. Слијепчевић Перо д-р, професор универзитета, Скопље.

99. Смодлака Лука, публицист, Београд.

100. Спасојевић Живан д-р, професор универзитета, Београд.

101. Спиридоновић Радивоје д-р, примаријус I хируршког одељења држ. болнице, Београд.

102. Спужић Владимир д-р, доцент универзитета, Београд.

103. Станковић Синиша д-р, професор универзитета, Београд.

104. Станојевић Бранислав д-р, доцент универзитета, Београд.

105. Стојковић Лазар, виши пристав Огледне и контролне пољопр. станице, Топчидер.

106. Страњаковић Драгослав д-р, доцент универзитета, Београд.

107. Тадић Радоје д-р, пуковник, шеф Бактериолошког одељења војне болнице, Београд.

108. Тасовац Синиша д-р, асистент универзитета, Београд.

109. Тодоровић Бранислав, директор трговачке школе Комерциум, Београд.

110. Тодоровић Коста д-р, професор универзитета, Београд.

111. Томовић Бећир, педагог, Београд.

112. Топаловић Живко д-р, б. секретар Радничке коморе, Београд.

113. Тутунџић Панта С. д-р, професор универзитета, Београд.

114. Ћоровић Владимир д-р, професор универзитета, Београд.

115. Ћосић Драгомир д-р, шеф Огледне и контролне пољопр. станице, Топчидер.

116. Урошевић Атанасије д-р, асистент универзитета, Скопље.

117. Филиповић Миленко д-р, доцент универзитета.Скопље.

118. Шаховић Ксенофор д-р, професор универзитета, Београд.

119. Шенборн Адалберт, агроном, виши пристав Огледне контролне пољопр. станице, Топчидер.

120. Шљивић Сретен, инжењер, професор универзитета, Београд.

121. Шпора Борис, картограф Географског института, Скопље.

122. Шрајбер Густав, инспектор рибарства, Сплит.