КОРАН


ЦАРСТВО
Дато у Меки. — 30 Стихова.
У име Бога благога и милосрднога.