Коран глава 68

КОРАН


ПЕРО
Дато у Меки. — 52 стиха.
У име Бога благога и милосрднога.