КОРАН


ЗАБРАНА
Дато у Медини. — 12 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.