Коран глава 56

КОРАН


ДОГАЂАЈ
Дато у Меки. — 96 стихова.

У име Бога благعثنز

Jckggkhcknvvv . ога и милосрднога.