Коран глава 57

КОРАН


ГВОЖЂЕ
Дато у Медини. — 29 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.