Коран глава 55

КОРАН


МИЛОСРДНИ
Дато у Меки. — 78 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.