Коран глава 54

КОРАН


МЈЕСЕЦ
Дато у Меки. — 55. Стихова.
У име Бога благога и милосрднога.