Коран глава 53

КОРАН


ЗВИЈЕЗДА
Дато у Меки. — 62 стиха.
У име Бога благога и милосрднога.