Коран глава 49

КОРАН


СТАН
Дато у Мединии. — 18 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.