Коран глава 50

КОРАН


КАФ
Дато у Меки. — 45 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.