Коран глава 48

КОРАН


ПОБЈЕДА
Дато у Меки. — 29 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.