Коран глава 47

КОРАН


МУХАМЕД
Дато у Меки. — 40 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.