Коран глава 40

КОРАН


ВЈЕРНИ
Дато у Меки. — 85 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.