Коран глава 41

КОРАН


ИЗВЕДЕНИ[a]
Дато у Меки. — 54 стиха.
У име Бога благога и милосрднога.


БиљешкеУреди

  1. В. ниже стих 2. исте главе.