Коран глава 39

КОРАН


ЧЕТЕ
Дато у Меки. — 75 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.