Коран глава 38

КОРАН


САД
Дато у Меки. — 88 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.