Коран глава 37

КОРАН


РЕДОВИ
Дато у Меки. — 182 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.