Коран глава 33

КОРАН


САВЕЗНИЦИ
Дато у Медини. — 73. стиха.
У име Бога благога и милосрднога.