Коран глава 34

КОРАН


САБА.
Дато у Меки. — 54 стиха.
У име Бога благога и милосрднога.