Коран глава 32

КОРАН


ОБОЖАВАЊЕ
Дато у Меки. — 30 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.