Коран глава 31

КОРАН


ЛОКМАН
Дато у Меки. — 34 стиха.
У име Бога благога и милосрднога.