КОРАН


МРАВ
Дато у Меки. — 95 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.