КОРАН


ПЈЕСНИЦИ
Дато у Меки. — 228 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.