КОРАН


АЛФОРКАН ИЛИ РАЗЛИКОВАЊЕ
Дато у Меки. — 77 стихова.