Коран глава 24

КОРАН


СВЈЕТЛОСТ
Дато у Медини. — 64 стиха.
У име Бога благога и милосрднога.