Коран глава 28

КОРАН


ПОВЈЕСТ ИЛИ УДЕСИ
Дато у Меки. — 88 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.