Zakon o narodnijem školama u Crnoj Gori

Zakon o narodnijem školama u Crnoj Gori da se odnosi na: