Закон о проглашењу Књажевине Црне Горе за Краљевину (1910)НИКОЛА I

по милости Божјој

КЊАЗ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ


Проглашујемо и објављујемо свима и свакоме, да је Народна Скупштина ријешила и да смо Ми потврдили и потврђујемо:


З А К О Н

о

Проглашењу Књажевине Црне Горе за Краљевину


Члан 1.

Књажевина Црна Гора проглашава се за Краљевину Црну Гору.

Члан 2.

Књаз Никола I. Петровић Његош проглашава се за нашљеднога по милости Божјој Краља Црне Горе. Краљ и Краљица имаће титулу „Краљевско Величанство“.

Члан 3.

Престолонашљедник Књаз Данило проглашава се за Нашљедника Краљевскога Пријестола Црне Горе.

Престолонашљедник, Престолонашљедниковица и Њихова дјеца носиће титулу „Краљевско Височанство“.

Члан 4.

Сва остала дјеца Њихових Височанства, мушка и женска, добиће титулу „Краљевско Височанство“, а унучад од ове дјеце задржавају титулу „Височанство“.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу, кад га Књаз Господар потпише, и њим се у свима законима земаљским Књаз, Књажевски и т. д. замјењује са Краљ, Краљевски и т. д.

Препоручујемо Нашем Предсједнику Министарског Савјета, Министру Иностраних Дјела и заступнику Министара Правде, да овај закон обнародује, а свима Нашим Министрима, да се о извршењу његовом старују; властима пак заповједамо да по њему поступају, а свима и свакоме да му се покоравају.Цетиње, 15. августа 1910. год.


НИКОЛА с.р.

(М. П.)
Видио и ставио државни печат,
Чувар државног печата,
Предсједник Министарстког Савјета,
Министар Иностраних Дјела,
Заступник Министара Правде,
Д-р Л. Томановић с. р.


Предсједник Министарстког Савјета,
Министар Иностраних Дјела,
Заступник Министра Правде,
Д-р Л. Томановић с. р.


Министар Војни, Генерал-ађутант,
Бригадир Митар Мартиновић с. р.


Министар Финансија и Грађевина,
Душан Вукотић с. р.


Министар Унутрашњих Дјела,
Ј. С. Пламенац с. р.


Министар
Просвјете и Црквенијех Послова,
П. Вучковић, с. р.

Извори уреди

Види још уреди