Page:Vodj kroz Smederevo.djvu/14

Ова страница је лекторисана


најзначајнија је била једна женска статуа, природне величине, постављена у нарочиту нишу на првој кули малога града. Веровало се да је то Проклета Јерина и деца су оматрала за своју патриотску дужност да је гађају каменицама. Непријатељи су је однели за време светског рата. Овог старог материјала највише је узето из Костоца, римског Виминациума, а могао је бити довлачен и са других страна.

Припреме за зидање смедеревског града су предузете још с јесени 1428 године, али је прави посао почео тек с пролећа 1429, а било је све готово између априла и септембра 1430 године. Ово је био огроман напор и невероватна брзина у зидању за оно време, али је то сјајан доказ о снази и организацији ондашње Србије. Рачуница говори да се зидало око 500 кубних метара дневно. Да се данас сазида једна таква архитектонска грдосија, рачунајући око 300 дин. 1 м3 требала би сума од преко пола милијарде динара савремене вредности. У XV веку то је био исполински посао, дело невероватне енергије.

Површина града са спољним зидовима износи 10,5 хект.

До пре кратког времена град је припадао Министарству војске и морнарнце. Недавно је дошло до споразума између Министарства војске и Општине смедеревске, тако да се град уступа на старање Општини. Међу своје претстојеће радове Градско поглаварство у Смедереву убраја и рад око уређења града и чување његово од даљег пропадања. Славни италијански архитект Виоли-Вијети дао је идејну скицу шта би се у граду могло подићи: стадион, позориште под ведрим небом итд. Међутим, пре но што би се томе приступило, требало би копати у главноме рову, да би се он ресторирао, а затим осигурати „мали град”, „крстату кулу” и 3 угаоне куле. Да се томе приступи, град треба да добије свога архитекту-конструктора, старатељски, саветодавни одбор и свога кустоса-економа.


Цркве

У Смедереву има две православне цркве, једна католичка и једна мојсијевска.

Стара црква Свете Богородице налази се на гробљу. С десне стране од улаза у њој се налази урезан запис да је

12