Коран глава 71

КОРАН


НОЈЕ
Дато у Меки. — 29 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.