Pazi šta činiš

Pazi šta činiš
Pisac: Jovan Jovanović Zmaj


Nežnom rukom dotiči se cveta
kom se boja pod rosom preliva,
za čas tili od naglosti tvoje
spašće s njega prašnasta kadiva;
satro si mu krasotu s nedara,
a što osta, to je žalost preka...
Oh, lasno je počiniti kvara,
al' je teško posle naći leka.


Divna krila vidiš u leptira
koji leti po zelenom lugu,
gledajući oči ti se slade
ko da vidiš u blizini dugu.
Zgrabiš li ga, nestaće mu šara,
prekin'o si mlađana mu veka...
Oh, lasno je počiniti kvara,
al' je teško posle naći leka.

Slavuj poje u brsnome žbunu,
ti ga slušaš, u pesmi uživaš,
štuj mu sreću i slobodu dragu,
zanemeće ako ga povijaš.
Savest će te ljuto da pokara,
navuk'o si kletvu na sebeka...
Oh, lasno je počiniti kvara,
al' je teško posle naći leka.