Drugi svetski rat u Jugoslaviji

Projekat treba da obuhvati dokumenta vezana za dešavanja u toku Drugog svetskog rata na prostoru Kraljevine Jugoslavije, obuhvatajući sve zaraćene strane. Dokumenti treba da pomognu da se dobije verna slika pravih događanja u toku Drugog svetskog rata.

Narodno-oslobodilačka vojska JugoslavijeUredi

Jugoslovenska vojska u OtadžbiniUredi

Nezavisna država HrvatskaUredi

SS divizije jugoslovenskih izdajnikaUredi

Muslimanska Handžar divizija:

ZBORUredi