Direktiva br. 21: Operacija „Barbarosa“

Firer i Vrhovni komandant oružanih snaga

Firerov Glavni štab

18. decembar 1940

9 primeraka

Nemačke oružane snage moraju biti spremne da jednim brzim pohodom smrve Sovjetsku Rusiju još pre okončanja rata protiv Engleske. U tu svrhu će kopnena vojska upotrbiti sve raspoložive jedinice, uz osnov da okupirane teritorije moraju biti obezbeđene protiv neočekivanih napada. Zadatak Vazduhoplovstva će biti da kao podršku kopnenoj vojsci u istočnom pohodu stavi na raspolaganje onako jake snage koliko je potrebno da se može očekivati brzo okončanje kopnenih operacija i da šteta nanesena istočnonemačkoj teritoriji neprijateljskim vazdušnim napadima bude što manja. To koncentrisanje glavnog napora u pravcu Istoka ograničeno je potrebom da čitavo područje borbe i naoružanja kojim vladamo mora i dalje biti efikasno zašti ćeno od neprijateljskih vazdušnih napada, i da se ne sme dozvoliti da omanu ofanzivne operacije protiv Engleske, naročito protiv njenih linija za snabdevanje. Glavni napor ratne mornarice će i dalje nepokolebljivo biti usmeren protiv Engleske, čak i za vreme Istočnog pohoda. Narediću koncentraciju protiv Sovjetske Rusije po mogućstvu osam nedelja pre nameravanog početka operacija. Pripreme za koje je potrebno više vremena treba sad da otpočnu – ako to već nije učinjeno – i moraju biti završene do 15. maja 1941. Međutim, mora se smatrati od presudnog značaja da namera za napad ne bude otkrivena. Pripreme vrhovnih komandi treba da budu izvršene na sledećoj bazi:


Opšti cilj uredi

Masa ruske kopnene vojske u zapadnoj Rusiji mora biti uništena smelim operacijama, zabijanjem dubokih oklopnih klinova, a povlačenje za borbu sposobnih jednica u prostranstva ruske teritorije mora se sprečiti. Brzim nadiranjem se zatim mora stići do jedne linije sa koje Rusko ratno vazduhoplovstvo više neće biti u stanju da napada nemačku teritoriju. Krajnji cilj operacije jeste da se uspostavi odbranbena linija prema azijskoj Rusiji od linije koja približno ide od reke Volge do Arhangelska. Posle toga, u slučaju potrebe, Nemačko ratno vazduhoplovstvo može eliminisati poslednju industrijsku oblast koja preostaje Rusiji na Uralu. U toku tih operacija ruska baltičk flota će ubrzo izgubiti svoje baze i tako više neće biti sposobna da se bori. Efikasna intervencija Ruskog ratnog vazduhoplovstva mora biti sprečena silovitim udarcima na samom početku operacije.

Verovatni saveznici i njihovi zadaci uredi

  1. Na bokovima svoje operacije možemo računati na aktivno učešće Rumunije i Finske u ratu protiv Sovjetske Rusije. Vrhovna komanda će blagovremeno ugovoriti i odrediti u kojoj formi će oružane snage tih dveju zemalja biti stavljene pod nemačku komandu u vreme njihove intervencije.
  2. Zadatak Rumunije će biti da podržava napad nemačkog južnog krila na polaznim tačkama, sa svojim najboljim trupama; da zadrži neprijatelja gde nemačke trupe nisu angažovane; i da obavlja pomoćne službe u pozadini.
  3. Finska će štiti koncentraciju nanovo raspoređene nemačke Severne grupe (delovi XXI grupe) koja će doći iz Norveške i operisaće zajedno sa nama. Pored toga, Finskoj će biti stavljeno u zadatak da eliminiše Hange.
  4. Može se očekivati da će švedske železnice i drumovi stajati na raspolaganju za koncentrisanje nemačke Severne grupe, najkasnije do početka operacija.

Pravac operacija uredi

A. Kopnena vojska (ovim se odobravaju planovi koji su mi podneseni): U zoni operacija podeljenoj Pripjetskim močvarama na severni i južni sektor glavni udar će biti usmeren severno od te oblasti. Tu će se nalaziti dve grupe armija. Južna grupa tih dveju armija – centar čitavog fronta – imaće zadatak da uništi neprijateljske snage u Belorusiji, nastupajući naročito jakim oklopnim i motorizovanim jedinicama iz oblasti oko i severno od Varšave. Ovo će omogućiti jakim pokretnim snagama da napreduju ka severu i, u sadejstvu sa Grupom armija Sever da iz Istočne Prusije napreduju glavnim pravcem ka Lenjingradu kako bi uništile neprijateljske snage koje se nalaze u regionu Baltika. Samo nakon potpunog izvršenja ovih gore navedenih zadataka, koji moraju uključivati okupaciju Lenjingrada i Kronštata, napad će biti nastavljen s ciljem zauzimanja Moskve, važnom centru saobraćaja i industrije naoružanja. Samo neočekivano brz slom ruskog otpora mogao bi pravdati nastojanje da se oba cilja postignu istovremeno. Najvažniji zadatak XXI grupe, čak i za vreme ove istočne operacije ostaće zaštita Norveške. Sve raspoložive jedinice nakon izvršenja ovog zadatka biće prebačene na Sever (Brdski korpus), prvo da zaštite regiona Petsamo i njegove rudnike gvožđa i Arktički auto-put, zatim da napreduju sa Finskim snagama protiv murmanske železnice i tako spreče doturanje snabdevanja u Murmansk kopnom. Pitanje je da li je bi operacija ovakve vrste mogla biti izvedena sa jačim nemačkim snagama (dve ili tri divizije) koje bi delovale iz područja Rovaniemia i da li bi južno do njih Švedska bila voljna da nam omogući korišćenje svojih železnica za transport trupa. Dužnost glavnine Finske armije biće, u vezi sa napredovanjem nemačkog severnog krila, da najjače moguće zadržava ruske snage od napada ka zapadu, ili na obe strane jezera Ladoga i zauzimanjem Hangoa. Grupa armija uporebljena južno od Pripjetskih močvara će nastojati, da operacijama okruživanja jakim snagama na oba krila, uništi sve ruske snage zapadno do Dnjepra u Ukrajini. Glavni napad će biti usmeren izvan Lubinske oblasti, u opštem pravcu ka Kijevu dok će snage u Rumuniji izvsti širok pokret okruživanja preko donjeg Pruta. Zadatak rumunske armije će biti da zadrži ruske snage u području ovih operacija. Kada budu okončane bitke severno i i južno od Pripjetskih močvara gonjenje neprijatelja imaće sledeće ciljeve: ~ na jugu brzo zauzimanje Donjectkog basena, važnog za ratnu industriju; ~ na severu brzo napredovanje ka Moskvi. Zauzimanje ovog grada znači će presudan politički i ekonomski uspeh i pored toga zauzimanje najznačajnijeg železničkog čvora

B. Ratno vazduhoplovstvo (nem. Luftwaffe) Zadatak ratnog vazduhoplovstva će biti da što pre moguće parališe i eliminiše sposobnost ruskog ratnog vazduhoplovstva. Takođe će pružati podršku na glavnim tačakam dejstva tj. Grupi armija “Centar” i vitalnom, krilu Grupe armija “Jug”. Ruske pruge će biti uništavane, ili saglasno sa operativnim zahtevima, zauzimane na njihovim najvažnijim tačkama (prelazima preko reka) smelom upotrebom padobranskih i vazdušno-desantnim trupa. Kako bi se sve naše snage koncentrisale protiv neprijateljskog ratnog vazduhoplovstva i kako bi se vojsci pružila neposredna podrška, u toku glavnih operacija neće biti vršeni napadi na rusku industriju naoružanja. Takvi napadi mogu doći u obzir tek pošto budu završene pokretne operacije, i tada će uglavnom biti usmerene protiv oblasti Urala.

C. Mornarica Zadatak mornarice tokom napada na Sovjetsku Rusiju biće da zaštiti naše obale i spreči prodor neprijateljskih ratnih brodova sa Baltika. Zauzimanjem Lenjingrada Ruska Baltička flota će izgubiti poslednju bazu i biće u beznadežnom položaju a velika pomorska će biti izbegnuta do se ovo bude dešavalo. Nakon eliminacije Ruske flote zadatak mornarice će biti da zaštiti kompletan pomorski saobraćaj na Baltiku i transport zaliha preko mora severnom krilu (očistiti minska polja!). IVSva naređenja koja izdaju glavnokomandujući na osnovu ove direktive moraju jasno da nagoveštavaju da predstavljaju mere predostrožnosti za slučaj da Rusija izmeni svoj sadašnji stav prema nama. Broj oficira koji će na početku biti dodeljen za pripremni rad mora biti što manji; ostalo osoblje treba obavestiti što kasnije, i to samo onoliko koliko je potrebno za aktivnosti svakog pojedinca. U protivnom, usled otkrivanja naših priprema – čak ni vreme njihovog izvršenja nije određeno – postoji opasnost da nastanu najozbiljnije političke i voje štete. VOčekujem izveštaj glavnokomandujućih u pogledu njihovih daljih planova zasnovanih na ovoj direktivi. Izveštaji o nameravanim pripremama svih rodova vojske, uključujući tu i njihov razvoj, imaju mi se dostaviti preko Vrhovne komande.

Potpisao: Adolf Hitler