Đacima na početku školske godine

Đacima na početku školske godine
Pisac: Jovan Jovanović Zmaj


Odmora je bilo,
hvala Bogu, dosta, -
i od kožne lopte
samo vuna osta.

Loptu, čigru ma'ni,
zmaj i strelu baci,
kupite se opet
oko škole, đaci.

Znam da ćete biti
i vredni i orni. -
A kako i ne bi,
ovako odmorni!