Ала је леп овај свет

Ала је леп овај свет
Писац: Јован Јовановић Змај


Ала је леп
Овај свет,
Онде поток,
Овде цвет;
Тамо њива,
Овде сад,
Ено сунце,
Ево хлад!
Тамо Дунав,
Злата пун,
Онде трава,
Овде жбун,
Славуј песмом
љуља луг.
Ја га слушам
И мој друг.