Page:Vodj kroz Smederevo.djvu/23

There was a problem when proofreading this page

РЕЧНА ПЛОВИДБА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ РЕД ПЛОВИДБЕ ОД 3 МАЈА ДО 12 СЕПТЕМБРА Кад Кад Дани Одакле долази Брод стиже полази из Напомена Смедерево Смедерева Из Радујевца

0.15 Понедељак Из Дубравице Из Београда 15.35 5.50 15.50 Из Дубравице 19.55 Из Дубравице 5.50 Из Београда 15.55 15.50 Уторак Из Радујевца 17.25 17.50 Из Дубравице 19.55 — Из Београда 23.15 25.25 Среда Из Дубравице Из Београда 15.35 5.50 15.50 Из В. Градишта 0.50 0.50 Из Београда 15.55 15.50 Четвртак Из Радујевца 17.25 17.50 Из Дубравице 19.55 — Из Београда 23.15 25.25 Из В. Градишта 0.50 0.50 Петак Из Дубравнце — 5.50 Из Београда 15.55 15.55 Из В. Градишта 0.30 0.50 Субота Из Београда Из Дубравице 16.35 19.55 16.50 Из Београда 23.15 25.25 Из Београда 9.45 9.55 Недеља Из В. Градишта Из Радујевца 17.45 24.— 18.—

21