Page:Vodj kroz Smederevo.djvu/20

Ова страница је лекторисана


Годоминска водна задруга

Основана је 1931 године, ради обезбеђења богатог Годомина од поплаве. Обезбеђено земљиште износи 5627 хектара. Дужина подигнутог насипа износи 32 километра, а вредност извршених радова око 15 милиона динара.

Осем ових предузећа, осем многобројних трговачких и занатлиских радњи, постоје у Смедереву и ова привредна предузећа:

1) Смедеревска кредитна банка (основана специјалним законом 1871 године); 2) Смедеревска задруга; 3) Подунавска окружна задруга; 4) Смедеревска занатлиска кредитна задруга; 5) Задруга државних службеника за набавку кредита; 6) Задруга државних службеника за набавку намирница; 7) Пекарска задруга; 8) Сместиште Обласне штедионице (Силос); 9) Земљорадничка задруга; 10) Житарска задруга; 11) Сточарска задруга; 12) Репарска задруга; 13) Обласни савез земљорадничких задруга; 14) Парни млин Јована-Ванка Коџаса; 15) Парна стругара и млин Бајинобаштенске индустријске банке; и 16) Циглана Бранка Јефремовића.


Државне и самоуправне установе и надлештва у Смедереву

1) Градско поглаварство. (Смедерево има око 11.000 становника. Општински буџет за 1938—1939 годину нзноси 4,988.931 динар); 2) Начелство среза подунавског; 3) Окружни суд; 4) Срески суд; 5) Реална гимназија (мешовита, осморазредна, са 19 одељења, 750 ученика-ца, 32 наставника у школској години 1937-1938); 6) Основна школа (23 одељења, 1075 ученика-ца, 25 наставника-ца); 7) Стручна продужна школа (3 разреда, 7 одељења, 200 ученика, 14 наставника); 8) Занатска школа за раднике (41 ученик, 7 наставннка); 9) Женска занатска школа (5 разреда, 4 одељења, 170 ученица, 4 учитељице и 3 хонорарна наставника); 10) Државно тужилаштво; 11) Пореска управа; 12) Пошта, телеграф и телефон; 13) Царинарница I реда; 14) Бановинска болница; 15) Здравствена станица; 16) Стовариште управе државног монопола; 17) Дунавска станица управе држав-

18