Page:Vodj kroz Smederevo.djvu/19

Ова страница је лекторисана


Државна железничка радионица

Стара железничка радионица постојала је до 1926 године на месту где се данас налази стовариште монопола соли. Од 1926 године радионица постоји на данашњем месту, тј. поред реке Језаве на терену који је насипан. У овој радионици оправљају се теретна и путничка кола а у последње време се приступило и изради нових путничких кола. Месечно се изврши око 50 оправака путничких коли и око 200 теретних. Радионица има своју сопствену електричну централу и водовод, као и ватрогасну чету. Радионица има и железничко-занатлијску школу за изучавање разних заната и спремање подмлатка за ниже старешинске положаје, као: партивође, пословође, прегледаче кола, машиновође итд. Радионица има 750 службеника и радника, међу којима 7 инжењера, 5 техничких чиновника, 15 пословођа и око 30 административних чиновника.


Смедеревска виноградарска задруга

Основана је 1909 године. Има преко 100 задругара са око 2 милиона чокота. Годишња је производња 70—130 вагона вина. Капацитет подрума је два милиона литара. Производи следећа вина и пића: смедеревку „Златно брдо", црно „Гром”, хамбургер, тамњанику, вермут, вињак, комовицу и безалкохолну ширу. Вредност инвентара и непокретности око 2 милиона динара. У подрумима има око 1,500.000 литара вина. Своје производе највише пласира у Београду, али осваја и друге пијаце.


Задруга за извоз грожђа, воћа и вина

Основана је 1932 године. Има 236 задругара и 7 подружница по околним селима. За последње три године извезла је 185 вагона грожђа и прерадила 30 вагона вина. Стовариште вина налази се у подруму Смедеревске кредитне банке.


Виноградарска-извозничка задруга

Основана је 1935 године са истим циљем као Задруга за извоз грожђа, али са мањим бројем чланова.

17