Page:Vodj kroz Smederevo.djvu/13

Ова страница је лекторисана


Вь Христа Бога благовҍрни деспоть Гоургь, Господинь Србљюмь и Поморю Зетскому. Повелѣниемь его сьзида се градь сьи вь лѣто 5. Ц. Л. Й. (тј. 6938 године од створења света, односно 1430 год.).

По свима кулама виде се излази, којима је војска излазила из куле на градске зидине.

Град је имао неколико улаза. Сем главне капије према данашњој железничкој станици, била је још једна на тој страни, до угаоне куле на Дунаву. Дунавско платно имало је такође једну капију и језавско једну.

Град Деспота Ђурђа изнутра

Смедеревски град личи на цариградску тврђаву и по облику и по начину зидања. Сличност је можда и отуда, што је зидањем управљао један Грк из Цариграда, Ђурђев шурак Кантакузен.

Смедерево нема у околини камена, па је Ђурђе морао рушити оближње римске напуштене градове, гробља и друге објекте, да њихов материјал употреби за зидање. Отуда на зидовима смедеревских градских платана има узиданих читавих саркофага, скулптура, плоча с натписима, архитектонских делова итд. Инскрипције на њима су прочитали и објавили Вулић и Премерштајн. Од тих римских остатака

11