Page:Simo Matavulj - Tri pripovijetke.pdf/6

Ова страница је лекторисана


Мала Библиотека

излази у свескама, а износи 5-6 штампаних табака. Цијена је свакој свесци 12 новчића, за Србију 30 пара дин.

Претплату примају, а и поједине свеске распродају Књижарнице и Повјереници (растурачи). Све што иде на Уредништво и Администрацију „Мале Библиотеке“ прима и доставља Издавачка Књижарница и Штампарија Пахер и Кисића у Мостару.

Прве свеске ове библиотеке скорим ће изићи у другои издању, јер их још врло мало има на стоваришту, а то је довољан знак колико се њена садржина и техничка израда свиди читалачкој публици.

До сада су изишле ове свеске: 1.) Јован Протић: Шарени шљунци, хумористичне цртице. 2.) Д. Ђ. Омчикус: Disjecta, слике, цртице и приповијетке, (св. I.) 3.) А. П. Чехов: Приповетке, превео Веља Миросављевић, (св. I.) 4.) Симо Матавуљ: Три приповиjeткe. 5.) Свет. Ћоровић: Двије шаљиве игре.

Иза ових свезака долази Maкcи и Ибиш Ага од Стевана Сремца; хумористична прича Бранислара Нушића: Наше архиве, и Божићне npичe од неколицине срп. приповједача.

У првим свескама што су на реду донијећемо радове из пера: Јанка Веселиновића, Драгутина Ј. Илијћа, Илије И. Вукићевића, Ивана Иванића, Иве Ћипика и других.