Page:Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenacka 4.pdf/1100

Ова страница није лекторисана

IV

Али нису сви чланци, којнх нема у Н. Е. случајно, због заборавности или из непажње, изостали. Било је и других разних незгода и тешкоћа, због којих по-
јединих чланака и биографија нема у Н. Е. Има, пре свега, личности, које су ра-
диле на разним пољима, па је тешко било одредити, који сарадник Н. Е. треба да је обради. Таки је случај на пр. са Јованом Гавриловићем. Сваки од оних, које сам молио, да изради биографију дотичне личности, доказивао је, да треба да је ради сарадник за другу струку, јер он тобоже тамо спада, и због тога често нисам у опште мотао да добијем дотичну биографију.

У опште, не би човек веровао, како је, и поред 146 сарадника, тешко било доћи до појединих чланака и биографија. Било је људи, за које просто нико није хтео да пише биографију. Треба међутим имати на уму, да сам ја био везан за сараднике, и да сам са разлогом сматрао, да је број сарадника и овако сувише велик, и да због тога њихов број не треба повећавати, а најмање да је оправдано, да због тога, што ни један од сарадника неће да напише биографију неке личности, треба само за ту биографију тражити новога сарадника. Особито је било великих тешкоћа са политичарима, чији је рад још изложен субјективној критици, и ако Н. Е. није улазила у оцену њиховог рада, него је требало изнети само биографске податке. Колику сам имао муку, да добијем биографије на пр. Н. Пашпћа, Св. При-
бићевића и Стјепана Радића, то само ја знам. Али до биографије покојног Л. Пачуа никако нисам могао да дођем. Молио сам и молио неколицину сарадника, али је све било узалуд. Напослетку сам морао одустати од принципа, да не узимам за поје-
дине чланке нове сараднике, и замолити једног господина ван круга сарадника, да напише Пачуову биографију.

Исто је таво био тежак случај и са г. Мештровићем. Његову сам биографију добио тек кад је већ цео слог дотичне свеске Н. Е. био готов, и табак, спреман да уђе у машину, чекао, да се сложи и уметне та биографија. У овом сам случају, истина у последњем тренутку, али ипак добио чланак. Међутим било је случајева, да сам месецима, по двадесет и више пута, тражио неки чланак, који ми је истина стално обећаван, али кад је дошао на ред да се штампа, ја га још увек нисам добио. Шта сам у таком случају могао да радим? Због једног чланка није се могло чекати са издавањем свеске, особито из финансиских разлога, јер су издатци за администрацију и редакцију били врло велики. Сваки дан одлагања изласка поједине свеске, и према томе целога дела, изазивао је велике трошкове, и издавачи су са разлогом енергично форсирали, да свеске Н. Е. излазе што брже. Што је главно, није било никаква изгледа, да ће чекање користити, јер кад се по-
једини чланци нису могли добити, и поред свега наваљивања, у току од неколико година, откуда се уредник могао и смео надати, да ће их добити за неколико дана? Уосталом, треба имати на уму још и то, да је Н. Е. морала излазити у извесним размацима, јер је већина претплатника била у могућности или вољна, да највише узима по једну свеску месечно, тако, да је одоцњење сваке поједине свеске у ствари повлачило за собом продужење целога рада и одлагања свршетка целога дела.

Али има још разлога, са којих су биографије појединих личности, које су требале да буду у Н. Е. изостале. Податци за биографију живих личности тражени су по правилу од њих самих. Многи од њих нису хтели дати те податке, неки из небрижљивости, понеки што им заиста није стало до тога, да буду у Н. Е. а већина из афектиране скромности. Неки су директно забрањивали, да Н. Е. донесе њихову биографију, а један господин ми је озбиљно поручио, да он неће својом биографијом у Н. Е. да подиже моју славу!

Највише је незадовољства било са биографијама. Сем замерака, што су неке мање важне особе ушле у Н. Е., а неке далеко знатније нису, замерано је много и неједнакости у поступању при изношењу података и, особито, због неједнаког обима биографија. Те су замерке углавном оправдане, али само делимице. Неједнакости има, то је истина, и биографија неке знатније личности често је краћа од биографије неког човека, који се по значају не може ни мерити са оним. Али то је сасвим природно. Пре свега, дужина биографије не мора увек бити у правом односу са значајем дотичне особе. То често стоји у вези и са посебним приликама.