Page:Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenacka 4.pdf/1099

Ова страница није лекторисана

III

III.

Све замерке, учињене, и писмено и усмено, Н. Е. дају се углавном свести на ово: Замера се што су неки чланци (особито биографије) изостали, замера се што су многи чланци (опет особито биографије) ушли у Н. Е., замера се за поједине чланке што су сувише опширни, а за поједине што су сувише кратки (често за исте чланке једни тврде, да су сувише опширни, а други, да су сувише кратки!)

Особито је много замерака у томе правцу учињено са племенског гледишта: Многим Србима је мало оно, што је у Н. Е. писано о српским стварима, а много оно, што је писано о Хрватима и Словенцима, многим Хрватима је поготову много оно, што је изнето о Србима и о српским стварима, а сувише мало све оно, што је изнето о Хрватима и хрватским стварима, и т. д.

Најоправданије су замерке што понеких чланака нема у Н. Е. Заиста су у Н. Е. изостали многи чланци, који су свакако требали да буду у њој. Исто су тако изостале биографије неких знатних личности, које су морале ући у Н. Е. Тако на пр. нема чланака: О антропологији, велеиздајничким парницама, версајском уго-
вору, грчко-српским односима, етнографији, женевском споразуму, женском по-
крету и женском питању, Југословенству, Југословенсном Одбору, Јутру, като-
личкој цркви, Класној Лутрији, клими, коалицији српско-хрватској, Корушкој, Крањској, Летопису Словенске Матице, Личко-Крбавској жупанији, Љубљанском Звону, Малој Антанти, Матици Југословенској и Словенској, метеорима, Нагодби, немачком утицају и везама, пољопривреди, пословицама, пошти, Раду Југосла-
венске Академије, сарајевском атентату, слободним зидарима, Српској Књижевној Задрузи, телеграфу и телефону, туризму, увозу, Фридјунговој парници, хајдуцима, хрватским политичким странкама, хуманим друштвима, и т. д., и т. д., а од знатних личности нису у њој на пр.: Грга Анђелиновић, Лујо Бакотић, Ђуро Басаричек, М. Бошковић, Срђан Будисављевић, Мих. Валтровић, В. Вилдер, Јован Гавриловић, Првислав Гризогоно, Грег. Жерјав, А. Ивић, Мијо Кишпатић, Божа Кнежевић, Ј. Копитар, Иво Лорковић, Божа Марковић, Фрања Марковић, Влатко Мачек, Антун Махнић, Богдан Медаковић, Франтишек Метелко, Јосип Модестин, Васа Пелагић, Л. Нитамец, Душан Поповић, Свет. Поповић, Јаша Продановић, Тома Росандић, Милан Сршкић, Бора Станковић, Милан Стојадиновић, дум Иво Стојановић, Сава Текелија, Велимир Тодоровић, Јован Томић, Даворин Трстењак, Јован Туроман, Никола Узуновић, Тин Ујевић, Милутин Ускоковић, Људмил Хауптман, Иван Хрибар и т. д., и т. д. Тај недостатак је тим осетљивији, што су у Н. Е. ушле неке особе много маље знатне од оних, које су случајно изостављене. То је наравно ве-
лики недостатак, али се он, и ако не може правдати, може бар разумети.

Н. Е. је код нас први посао ове врсте; за тај посао није било готово никаквих предрадова, опширних приручних књига или добрих регистара, дакле није било скоро ничега, по чему би се могао саставити добар и колико-толико потпун алфа-
бетар
чланака, који треба да уђу у Н. Е. Прво сам ја са̂м прикупљао податке за тај алфабетар, па бележио ове, што сам налазио, и прегледао сам разне спискове, регистре, речнике и т. д. Кад је почео рад на Н. Е. замолио сам сараднике, да прво саставе за своју струку, коју ће у Н. Е. обрадити, списак чланака и лич-
ности
, које мисле израдити за Н. Е. Замолио сам, да сваки забележи, и ван своје струке, све оно, што мисли да треба да уђе у Н. Е. Сем тога, молио сам лично сва-
кога, са киме год сам говорио о Н. Е., да ми обрати пажњу на све, што мисли да би требало да уђе у Н. Е., а кад буде излазила, да ми јави све, што је изостављено и да ме упозори на све погрешке и недостатке у њој. У више махова молио сам преко новина све оне, који се за то интересују, а исто тако и претплатнике Н. Е. у посебним листићима, који су уметани у поједине свеске Енциклопедије, да ми саопште све недостатке и погрешке, које нађу у Н. Е. Истицано је, да ће Н. Е. имати Додатак, и да ће у Додатак ући све оно, за што се буде могло сазнати да је изостало. Одзива је на ове моје честе и поновне молбе истина било, али је он био доста слаб. Ипак је прикупљено доста података о ономе. што је изостало, и све ће се то штампати у Додатку.