Page:Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenacka 4.pdf/1097

Ова страница није лекторисана


Поговор

I.

Народна Енциклопедија је завршена, и наша публика има сада у рукама цело ово велико дело, у коме може наћи готово све, што јој је потребно да зна о нашој земљи и о овом народу у прошлости и у садашљости у сваком погледу.

У Н. Е. је приказана наша земља и живот нашега народа, затим његови културни напори и резултати тога рада кроз векове. Н. Е. је подједнако обухватила све делове нашега народа, и она ће без сумње за наше међусобно упознавање учи-
нити више, него све друго, што је у овоме правцу до сада учињено, што се у том погледу хтело, или што је требало урадити. Сем тога, у Н. Е. је не само скупљена маса факата, него је у њој и пуно новог материјала, нових идеја и нових научних резултата.

На Н. Е. је радило 146 сарадника, од којих су: 80 Срба, 45 Хрвата и 21 Словенац. Међу сарадницима су заступљене све политичке сгранке и друге разне групе и струје у сва три дела нашега народа. По положају у друштву било је међу сарадннцима Н. Е.: 65 профеоора Универзитета, 20 академика, 8 бивших министара, 5 виших официра, и т. д. — Претплатника је имала Н. Е. до 10.000, а штампана је у 14.000 примерака.

Што је наш народ добио своју Н. Е. заслуга је једино њених сарадника, који су са љубављу и прегорењем, савесно и предано радили тај тежак и незахвалан посао, и заслуга је издавача Н. Е., Библиографског Завода у Загребу, који је предузео овај посао са вером у успех, уз велики ризик, и који је за Н. Е. поднео велике жртве.

Све што је добро у Н. Е. заслуга је њених сарадника. За све што у њој не ваља и за све недостатке носим ја једини, и то пуну одговорност у сваком погледу. Моја је била замисао, концепција и организација рада. За тај посао требало је имати само добре воље, такта и јаке нерве. И баш због тога, што сам ја одговоран за ове недостатке и за све оно, што не ваља у Н. Е., сматрам за своју дужност, у првом реду према својим сарадницима, да одговорим на многобројне замерке, учињене Н. Е.

А замерака је било веома много и разноврсних. По себи се разуме, да ја не могу одговарати на замерке, које су учињене фактима у појединим чланцима, јер су сви чланци потписани, и за податке у њима одговарају наравно сами писци. Ја могу да одговарам само на начелне замерке, и да протумачим, како је дошло до појединих недостатака у Н. Е., којима се замера.

II.

Када сам ја 3 маја 1924 год. одржао у Загребу, а ускоро после тога у Бео-
граду и у Љубљани, прве конференције због организоваља рада на Н. Е., није, сем мене, нико веровао, да ће се идеја и мој план о издању Н. Е. остварити, и да