Page:Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenacka 1.pdf/5

Ова страница је лекторисана


Проф. СТ. СТАНОЈЕВИЋ

НАРОДНА
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

СРПСКО-ХРВАТСКО-СЛОВЕНАЧКА

I. КЊИГА
А—3

ИЗДАВАЧ:
БИБЛИОГРАФСКИ ЗАВОД Д. Д. ЗАГРЕБ, ГУНДУЛИЋЕВА 29
ЗАСТУПА ДР. ВЛАДИМИР ПРЕСТИНИ, МОШИНСКОГА 18