Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/2

Ова страница је лекторисанаИЛУСТРОВАНА ВОЈНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА, уредништво и администрација Београд, Теодосијева ул. бр. 2. — Власник Боривоје М. Срећковић, пешад. пуковник у пензији, Соколска ул. бр. 5.