Page:Djordje M. Stanojevic - Eksperimentalna fizika 2.djvu/1

Ова страница је лекторисана


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА ЗА ЂАКЕ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ од Ђ. М. СТАНОЈЕВИЋА ПРОФ. ВЕЛ. ШК. КЊИГА ДРУГА НАУКА 0 ЕНЕРГИЈИ ТЕЛА МЕХАНИКА — ДИНАМИКА СА 545 СЛИКА У БЕОГРАДУ ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1904. ЦЕНА 10 ДИНАРА