Што се касно увиђа

Човечје срце
Писац: Јован Јовановић Змај


   ШТО СЕ КАСНО УВИЂА
        (По Жан Полу)

Sладости меру праву
Свако је дознати рад,
И дозна, —
Али кад?
Тек у времена позна,
Кад више није млад.
Па њему кад не вајди,
Другима збори тад:
Слађи је дуги нâд
Нег’ кратки изненад.

»Јавор« 1884.