Сунце седа у вече, кад треба,
Кад мој дика полази меника;
Месец седа у вору, кад треба,
Кад мој дика иде од менека —
Све по ладу, да га не познаду!
Зора свита, дика кући хита,
Зора плави, дика кревет квари.

ИзворУреди

Стеван Бошковић. 1862. Бачванске песме. Печатња Игњата Фукса: Нови Сад. стр. 20.